Maturafeier


22. Juni 2023, 17:00 – 19:00 Uhr

Fronleichnamsbrücke


8. – 11. Juni 2023

Maturaprüfung schriftlich EF / Englisch


2. Juni 2023

Maturaprüfung schriftlich Französisch


1. Juni 2023

Maturaprüfung schriftlich SF


31. Mai 2023

Maturaprüfung schriftlich Mathe


30. Mai 2023